POLICJA OSTRZEGA PRZED KRADZIEŻAMI METODĄ „na wnuczka” – „NA POLICJANTA”

Wracamy do tematu, gdzie osoby starsze bardzo często są narażone na działania ze strony przestępców i oszustów.

W ostatnim czasie oszuści wyłudzają od starszych osób pieniądze metodą na tzw. „policjanta”. W większości sytuacji sprawcy tego typu oszustw są zatrzymywani dzięki pomocy osób,
które mają świadomość tego, że mogą zostać oszukane. Niestety, wciąż są osoby, które stają się ofiarami tego typu przestępców. Kiedy odbierają telefon od rzekomego „policjanta” z prośbą o pomoc w zatrzymaniu oszustów działających metodą na tzw. „wnuczka”, przekazują często oszczędności całego życia.

Sposób działania sprawców i metody wywodzące się z „oszustwa na wnuczka”
cały czas są modyfikowane, zmieniane są lub przeinaczane historie, rzekome zdarzenia i osoby uwiarygadniające: raz jest to policjant, innym razem prokurator czy sędzia.

PAMIĘTAJ! Policja nigdy nie dzwoni z takimi żądaniami.

NA WYJĄTKOWĄ OKAZJĘ

Rozmówca mówi, że jest okazja zarobienia dużych pieniędzy, lecz pilnie potrzeba niewielkiej kwoty, żeby np. opłacić adwokata. Po pieniądze wysyła znajomego.

PAMIĘTAJ!

Oszuści zawsze będą przekonywać, że pilnie potrzebne są pieniądze 
i będą wymyślać różne bajki, chcąc abyś w nie uwierzył/a. nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy.

Gdy podejrzewamy, że mamy do czynienia z oszustem, nie wahajmy
się zadzwonić na Policję pod bezpłatny numer 997 lub 112.

– red. Marek Śliwiński