Kolejna wycinka drzew w Pruszkowie. Mieszkańcy zbulwersowani

Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zleciła wycinkę w pełni zdrowych i niestanowiących żadnego zagrożenia kilkudziesięciu letnich drzew rosnących przy wiacie smietnikowej
przy ulicy Lipowej 5 w Pruszkowie . Wycinka odbyła się w dniu dzisiejszym od godziny 9:00 do 14:00. Administracja osiedla Parkowe unika odpowiedzi na pytania dlaczego i na czyje zlecenie. Mieszkańcy podjęli interwencję w Urzędzie Miasta Pruszków, gdzie również nie otrzymali jeszcze żadnych odpowiedzi. Kilka dni temu miał miejsce podobny przypadek w innej części miasta.

Być może wycinka podyktowana była tym, że drzewa zagrażały mieniu albo też życiu i zdrowiu przechodniów (spadające gałęzie). Trudno wyrokować. Pruszkowska Spółdzielnia odmówiła wszelkiej informacji na ten temat.

  • Autor artykułu red. Kamil Tuzek
  • Autor fotografii red. Marek Śliwiński