Irytujące powalone drzewo w Parku Potulickich w Pruszkowie

Mieszkańcy Pruszkowa od kilku miesięcy mogli oglądać duży pień powalonego drzewa, w jednym ze stawów w Parku Potulickich. Wiele z nich zastanawiało się, dlaczego nikt nie usuwa powalonego pnia.

Jak udało nam się ustalić powalone przez silny wiatr drzewo to jesion, który jest pomnikiem przyrody. W tym przypadku konieczne było wdrożenie odpowiednich procedur prawnych. Mając do czynienia z pomnikiem przyrody, musi zostać podjęta stosowna uchwała pozwalająca na zdjęcie ochrony z drzewa, która następnie jest opiniowana i zatwierdzana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Urzędnicy zapewnili nas, że jak tylko uchwała zostanie przyjęta i znajdzie się w Dzienniku Urzędowym, będzie można rozpocząć prace związane z uprzątnięciem drzewa.

Usunięta ze stawu zostanie również powolna przez wiatr w ostatnich dniach olcha. Niewykluczone jest dokonanie nowych nasadzeń. Park Potulickich zajmujący powierzchnię blisko 24ha mający swoje granice w ulicach Kopernika, Lipowej, Bolesława Prusa i Torfowej, w całości wpisany jest do rejestru zabytków. W takich sytuacjach oraz wszelkich pracach na terenie parku konieczne jest również powiadomienie Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

  • Autor artykułu i fotografii red. Kamil Tuzek