Problematyczne parkowanie w Pruszkowie

Mieszkańcy Pruszkowa zwrócili się do nas z prośbą, o interwencję w sprawie nieprawidłowego parkowania w ulicy Bolesława Prusa w Pruszkowie. Ich zdaniem dochodzi tu nagminnego parkowania w bramach wjazdowych do budynków. Jak twierdzą problem może rozwiązać ustawienie składanych słupków drogowych lub umieszczenie oznakowania informującego o zakazie zatrzymywania pod groźbą odholowania pojazdu.

Z zapytaniem w tej sprawie zwróciliśmy się do pruszkowskiego starostwa, które jest zarządcą drogi. – Zarządca drogi nie montuje na zjazdach indywidualnych zapór drogowych. W ocenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego wyznaczenie jezdni zjazdów linią P-7b powinno być wystarczające, szczególnie w świetle przepisów Prawo o ruchu drogowym – mówi Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski. Proponowana organizacja ruchu oparta na oznakowaniu B-36 z tabliczką T-24 ( zakaz zatrzymywania pod groźbą odholowania pojazdu – przyp. red.) nie może być zastosowana w rozpatrywanej sytuacji.

Zgodnie z rozporządzeniem znak z tabliczką T-24 stosuje się w pobliżu budynków specjalnych, a także w miejscach, gdzie ze względu na warunki drogowe pozostawienie samochodu na drodze powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – dodaje. Mieszkańcy zwracają również uwagę na liczne interwencje zarówno Straży Miejskiej, jak i Policji według ich oceny mało skuteczne, ponieważ po wystawieniu wezwania pojazd i tak pozostaje w bramie. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy obie służby. – Od początku 2019 roku do dnia 13 lutego 2020 roku Policja interweniowała 14 razy. Mimo braku oznakowania w postaci znaków B-36 oraz T-24 -obowiązują przepisy art. 130 A ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym – mówi podkom. Karolina Kańka oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Jednocześnie informuję, że osoba zgłaszająca powinna pozostać na miejscu interwencji do czasu przyjazdu Policji, celem potwierdzenia czy faktycznie nieprawidłowo zaparkowany pojazd utrudnił ruch pieszych lub pojazdów – dodaje. Pruszkowska Straż Miejska niestety nie udzieliła odpowiedzi na nasze zapytanie. Dostaliśmy jedynie lakoniczne zapewnienie, iż Straż Miejska w Pruszkowie, podejmuje systematyczne działania kontrolne prawidłowości parkowania, także przy wykorzystaniu systemu monitoringu. Mieszkańcy Pruszkowa pytają również o możliwość ustawienia słupków drogowych, które rozwiążą problem parkowania i blokowania chodnika w ulicy Bolesława Prusa na odcinku od ulicy Kraszewskiego do ulicy Sprawiedliwości. – W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zlecono do opracowania projekt organizacji ruchu obejmujący swoim zakresem ulicę Bolesława Prusa po pólnocno-zachodniej stronie, na odcinku od ulicy Kraszewskiego do ulicy Sprawiedliwości oraz w rejonie zatoki parkingowej przed ulicą Niecałą. Założeniem projektu jest separacja przestrzeni dla pieszych od ruchu pojazdów poprzez odgrodzenie jej słupkami blokującymi U-12c, oraz wyznaczenie zjazdów poprzez linię ciągłą P-7b – mówi Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza.

  • Autor artykułu i fotografii red. Kamil Tuzek