Prądy Morskie: prąd wsteczny, czyli „cofka” [FILM]

Prąd wsteczny jest niezauważalny gołym okiem. Ma taką siłę, że może wciągnąć pod wodę i dalej  zabiera w głąb morza. Jednak ratownicy zawsze, gdy występuje, zawieszają czerwoną flagę, informującą o bezwzględnym zakazie wchodzenia do wody.

Niestety ludzie giną w morzu zawsze z własnej głupoty. Dlatego, że nie potrafią zrozumieć, co oznacza czerwona flaga, nie słuchają ostrzeżeń ratowników.

Rodzaje prądów przybrzeżnych

Do tych podstawowych prądów zalicza się prąd strugowy, wzdłużbrzegowy, porywający, odpływowy i kanałowy.