Pruszków: Ruszyły prace ogrodzeniowe pod budowę megabloku niezgodnej z prawem. Deweloper nic sobie nie robi z tego

Sprawę kontrowersyjnej budowy przy Parku Potulickich w Pruszkowie
poruszaliśmy już niejednokrotnie.

Wiadomo już, że według wydanej oficjalnej opinii Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, budowa jest niezgodna z prawem, do czego zostały wydane stosowne zalecenia.
Dziś temat jednak powraca. Wczoraj 30 czerwca Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zwróciła się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, o stwierdzenie nieważności Decyzji o Warunkach Zabudowy, wydanej przez Konrada Sipierę Zastępcę Prezydenta Miasta w Pruszkowie.

Dziś temat ten powrócił, bowiem już w godzinach porannych rozpoczęły się prace przygotowawcze do rozpoczęcia nielegalnej budowy. Mieszkańcy pobliskich budynków poinformowali Policję oraz Pruszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową, którzy przybyli na miejsce. Poinformowany został również Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który również otrzymał stosowne wytyczne o wstrzymaniu wszelkich prac związanych z budową. Po wysłuchaniu relacji świadków i przedstawieniu stosownych dokumentów, funkcjonariusze Policji stwierdzili, że dojazd na teren inwestycji odbył się niegodnie z zawartymi w dokumentacji zapisami.

Natomiast kierownictwo Administracji Osiedla „Parkowe” stwierdziło, że ogrodzenie stawiane jest na terenach należących do PSM, ma to jednak potwierdzić uprawniony do tego geodeta. Mieszkańcy zapowiedzieli również, że będą się domagać, aby wszelkie materiały zostały usunięte z terenu należącego do Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Mieszkańcy okolicznych budynków poinformowali również o tym zdarzeniu Radnych z Rady Miasta w Pruszkowie. Już za kilka dni, dokładnie 8 lipca o godzinie 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa oraz Integracji, Rozwoju i Funduszy Europejskich, na które zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa „Wody Polskie”, Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, wojewody mazowieckiego, marszałka woj. mazowieckiego, a także przewodniczący sejmiku woj. mazowieckiego, starosta pruszkowski oraz prezydenci miasta. Ruszył już wielki walec w kierunku inwestycji niezgodnej z prawem i mieszkańcy Pruszkowa mają nadzieję, że nie uda się go już zatrzymać.
Nasi reporterzy również są w stałym kontakcie z mieszkańcami i trzymają rękę na pulsie.

  • Autor artykułu red. Kamil Tuzek
  • autor fotografii red. Marek Śliwiński

Nasi fotoreporterzy dokonują pomiarów

Szczegóły znajdziecie w artykule poniżej ⬇️