Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach założona została w 1928 roku z inicjatywy Jana Kulisiewicza z Błonia, obecnie liczy 54 członków w tym aż 14 kobiet. OSP Biskupice położona jest na terenach wiejskich gminy Brwinów, powiat pruszkowski. W ciągu roku jednostka odnotowuje średnio około 70 wyjazdów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach od roku 1995 działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG przyp. red.). Obecnie na swoim wyposażeniu posiada cztery samochody w tym: dwa wozy bojowe, GCBA 5/32 Mercedes i GBA 3/32 Volvo z 2018 roku, jeden Mikrobus Daewoo Lublin oraz zabytkowy GBA 2,5/16 Star 244.

Najczęściej wspominaną akcją przez strażaków jest pożar hotelu Baron w Nadarzynie przy ulicy Mszczonowskiej 75B, do którego doszło 18 sierpnia 2012 roku, była to jedna z największych i najdłuższych akcji gaśniczych w ostatnich latach dla jednostki. Do dziś hotel ten nie został odbudowany.

Za miłe przyjęcie i pomoc w realizacji zdjęć dziękujemy Naczelnikowi OSP Stanisławowi Grabek, Kronikarzowi OSP Iwonie Grabek oraz obecnym druhom.