Warszawa: Most pontonowy do przesyłu ścieków do oczyszczalni Czajka jest już gotowy

Dziś w bardzo szybkim tempie na Wiśle Wojsko Polskie zakończyło budowę mostu pontonowego, który połączył Bielany z Białołęką. Rurociągi lada dzień umieszczone zostaną na moście pontonowym łącząc kolektor po obu stronach Wisły. Długość jednej rury wyniesie około 1100 metrów, z czego około 240 metrów zostanie przeciągnięte po moście pontonowym, a ponad 800 metrów pozostanie na lądzie. W akcję budowy przeprawy było zaangażowanych 200 żołnierzy. Teraz ok. 50 saperów będzie dozorować obsługę mostu.

Dziękuję żołnierzom, po raz kolejny udowodniliście, że zawsze można na Was liczyć!

Stowarzyszenie Strzelecko-Proobronne Husaria Śląsk