Obiady dla Bohaterów podczas epidemii. Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce wspiera weteranów

Oni walczyli o naszą wolność – My zawalczymy o ich zdrowie

Służba Więzienna podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen oraz Fundacją „Nie Zapomnij”, które prowadzą akcję #Obiady dla Bohaterów w czasie epidemii. Seniorzy –kombatanci wojenni, osoby, które walczyły o naszą wolność, narażając swoje zdrowie i życie teraz potrzebują naszej pomocy. W tym szczególnie trudnym czasie jakim jest epidemia wirusa SARS-CoV-2 funkcjonariusze białołęckiego aresztu śledczego niosą pomoc – dostarczając ciepłe posiłki. To właśnie samotność w tym czasie doskwiera najbardziej, dlatego jak często sami podkreślają kombatanci, oprócz samej pomocy w postaci ciepłego posiłku, najważniejsze jest dla nich spotkanie i rozmowa. Służba Więzienna, żołnierze WOT oraz liczni wolontariusze uczestniczą w akcji dostarczając obiady Kombatantom potrzebującym wsparcia.

#ResortSprawiedliwościPomaga

Służba Więzienna wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości w czasie trwania epidemii realizuje projekt pomocowy #ResortSprawiedliwościPomaga w ramach którego w organizowane są różnego rodzaju akcje pomocowe i społeczne. Aktualnie funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce organizują również świąteczną zbiórkę artykułów żywnościowych, higienicznych oraz zabawek dla Interwencyjnego Ośrodka Adopcyjnego w Otwocku.

Chyląc czoła przed kombatantami – bohaterami narodowymi, mówimy: pamiętamy i jesteśmy.

Każdy z nas może dodatkowo wesprzeć akcję wpłacając pieniądze na konto ww. instytucji:

https://zrzutka.pl/obiadydlabohaterow/wplac