“STOP pożarom traw!”

Mimo pandemii Koronawirusa pożary traw i nieużytków rolnych nie ustają, co stanowi
około 45% wszystkich pożarów w Polsce. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. 

Przez takie bezmyślne zachowanie ludzi w płomieniach ginie wiele niewinnych zwierząt. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

PRZYPOMINAMY, że wypalanie traw jest zabronione. Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł. Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie, można nawet trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat.

  • Autor artykułu red. Marek Śliwiński
  • Autor fotografii red. Tomasz Ostrowski