CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ [FILM]

Świadomość w społeczeństwie na temat zagrożeń pożarowych w mieszkaniach jest bardzo niska. W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcie z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Tlenek węgla, czyli czad, powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, który zachodzi
przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
• jest gazem niewyczuwalnym przez zmysły człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),

• blokuje dostęp tlenu do organizmu – zajmuje jego miejsce w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. W sprzedaży możesz znaleźć autonomiczne czujki dymu, tlenku węgla, gazu oraz dualne (tlenku węgla i dymu).

Jeżeli do jej wnętrza wniknie dym, natychmiast uruchomi się głośny alarm dźwiękowy oraz alarm optyczny. Urządzenie, mimo że nie zapobiegnie powstaniu pożaru, skutecznie może zaalarmować Ciebie i Twoich najbliższych o powstałym pożarze, co umożliwi to szybkie opuszczenie zagrożonego mieszkania lub domu. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w porze nocnej, kiedy wszyscy śpią.

Ile jest warte twoje życie i twojego dziecka?

Mniej niż cena czujnika?

Zabezpiecz swój dom!

Zapraszamy na materiał filmowy strażaków z OSP Wojciechowice pt. „Czujka czadu – ewakuacja” nakręcony z myślą o najmłodszych, jak również dorosłych osobach, aby mogli czerpać wiedzę na temat radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia 🚨

Gratulacje! Świetny film 💪😍🤝🚒❤️

  • Autor artykułu red. Marek Śliwiński
  • Materiał filmowy Przemysław Lewiński OSP Wojciechowice