Pruszków: Koronawirus w Urzędzie Miasta i placówkach oświaty

Pierwsze zarażenia COVID-19 w Urzędzie Miasta Pruszków pojawiły się w drugiej połowie października. Przez długi czas Prezydenci Miasta, świadomie ukrywali ten fakt przed mieszkańcami i osobami odwiedzającymi Urząd Miasta. Interwencję w tej sprawie podjęli pruszkowscy radni, dopiero wtedy podano oficjalną informację. 

Zarażeni koronawirusem zostali również funkcjonariusze Straży Miejskiej Pruszków.

Wszyscy pracownicy, zarówno Urzędu Miasta Pruszkowa, jak i Straży Miejskiej, u których zostało potwierdzone zakażenie wirusem COVID-19 przebywają na zwolnieniach lekarskich, a osoby, które miały z nimi bezpośredni kontakt, zgodnie z wytycznymi z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie, przebywają na oficjalnej kwarantannie. Po zakończeniu kwarantanny, jeśli nie wystąpiły żadne objawy choroby, osoby te mogą powrócić do pracy. Żadna z osób chorych, jak i będących na kwarantannie nie pracuje – mówi Paweł Makuch Prezydent Miasta Pruszkowa.

Prezydent Miasta nie chce jednak udzielić informacji, ilu pracowników Urzędu Miasta i Straży Miejskiej jest obecnie zarażonych wirusem COVID-19, a ilu przebywa na kwarantannie.

Zła sytuacja również w Przedszkolach Miejskich i Szkołach Podstawowych


W chwili obecnej zarażania koronawirusem potwierdzono w dwóch Szkołach Podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 10, oraz  w czterech Przedszkolach Miejskich – Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 13, Przedszkole Miejskie nr 8, Przedszkole Miejskie nr 2. Nauczyciele oraz uczniowie i dzieci przebywają na kwarantannach.

  • Autor artykułu red. Kamil Tuzek
  • Autor fotografii red. Marek Śliwiński