PILNIE! POTRZEBNA KREW DLA DOWÓDCY PUŁKU płk. Leszka Szęśniaka

– Tym razem płk. Leszek Szęśniak potrzebuje pomocy. Pilnie potrzebuje krwi do dalszego leczenia, który zmaga się z chorobą przebywając w Wojskowym Instytucie Medycznym. Najbardziej potrzeba krwi grupy AB RH+, ale też każdy, mając inną grupę może oddać krew i w ten sposób pomóc.

Krew można oddać w dowolnym punkcie krwiodawstwa imiennie na płk. Leszka Szęśniaka, który obecnie przebywa w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów 128 w Warszawie, gdzie również można oddać krew w godz.: 7-13.

Przypomnijmy, że dawcą krwi może zostać osoba, która nie ma żadnych dyskwalifikujących jej chorób, mieszcząca się w określonej grupie wiekowej i wagowej, czyli między 18 a 65 rokiem życia, ważąca nie mniej niż 50 kg.

Wszelkie informacje można uzyskać:

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

  • Autor artykułu i fotografii red. Marek Śliwiński
  • Foto płk. Leszka Szęśniaka z archiwum prywatnego
  • Pułk Reprezentacyjny WP